Systemene har flyttet til nye adresser
Grunnmur https://www.landbruksdirektoratet.no/grunnmur
SBS https://www.landbruksdirektoratet.no/sbs
Merkeregister Innsyn https://www.landbruksdirektoratet.no/merkeregister/innsyn
Merkeregister Saksbehandling https://www.landbruksdirektoratet.no/merkeregister/saksbehandling
Merkeregister Snitteditor https://www.landbruksdirektoratet.no/merkeregister/editor
Systemene er ventet å være tilgjengelig igjen 01.02.2017